Home » » Chu chen (初晨) - Li Shang (离殇)

Chu chen (初晨) - Li Shang (离殇)

 Chu chen  (初晨) - Li Shang (离殇)
Title        : Li Shang (离殇)
Album        : Single
Artist       : Chu chen  (初晨)
Release Date : 2016- November - 14

Lyrics
门前刻下离别句
mén qián kè xià lí bié jù
草屋依旧残风里
cǎo wū yī jiù cán fēng lǐ
月影憧憧心事忧忧
yuè yǐng chōng chōng xīn shì yōu yōu
皇朝有令无可休
huáng zhāo yǒu líng wú kě xiū

把酒向天问沧桑
bǎ jiǔ xiàng tiān wèn cāng sāng
人生何事梦一场
rén shēng hé shì mèng yī cháng
明月不解心如刀
míng yuè bù jiě xīn rú dāo
一曲离殇酒微凉
yī qū lí shāng jiǔ wēi liáng

花重重月朦朦
huā zhòng zhòng yuè méng méng
相顾无言泪欲流
xiāng gù wú yán lèi yù liú
佳人正待字闺中
jiā rén zhèng dài zì guī zhōng
泪纵流影清瘦
lèi zòng liú yǐng qīng shòu
今日一别何时头
jīn rì yī bié hé shí tóu
且莫再为我停留
qiě mò zài wéi wǒ tíng liú


门前刻下离别句
mén qián kè xià lí bié jù
草屋依旧残风里
cǎo wū yī jiù cán fēng lǐ
月影憧憧心事忧忧
yuè yǐng chōng chōng xīn shì yōu yōu
皇朝有令无可休
huáng zhāo yǒu líng wú kě xiū

把酒向天问沧桑
bǎ jiǔ xiàng tiān wèn cāng sāng
人生何事梦一场
rén shēng hé shì mèng yī cháng
明月不解心如刀
míng yuè bù jiě xīn rú dāo
一曲离殇酒微凉
yī qū lí shāng jiǔ wēi liáng

花重重月朦朦
huā zhòng zhòng yuè méng méng
相顾无言泪欲流
xiāng gù wú yán lèi yù liú
佳人正待字闺中
jiā rén zhèng dài zì guī zhōng
泪纵流影清瘦
lèi zòng liú yǐng qīng shòu
今日一别何时头
jīn rì yī bié hé shí tóu
且莫再为我停留
qiě mò zài wéi wǒ tíng liú

Himbauan

Iklan Pop Up sudah Kami Hapus di blog ini , tapi kami menambah Link Download di bawah player menuju kehalaman blog kami juga yang disertai dengan Iklan Pop Up ,artinya pilihan ada pada Pengunjung ,Kami Berharap Pengunjung Klik Download Yang Di bawah Player.
Tips satu Hari cukup 1 kali klik ,karena klik ke dua sudah tidak belaku dalam 24 jam
dari Hasil iklan kami akan ganti alamat domain blog ini tidak disertai lagi blogspot

The Romance of the Condor Heroes 2014 - (Complete Ep 01 - Ep 57 Tamat)

Buat anda yang belum sempat nonton film The Romance of the Condor Heroes 2014 sampai dengan Tamat silahkan Ikuti tautan referensi dari kami
Gabung Di Halaman Facebook Kami
Mp3 Kenangan

Publisher Herlan Lesmana Pada | 18:10

0 komentar :

Poskan Komentar

*Perhatian segala macam Promosi jenis iklan Porno atau Judi PASTI kami kategorkan Spam ......
*Mohon jangan pasang Link Hidup pada komentar Anda